Ο Αγροτικός Ελαιουργικός Συνεταιρισμός Σκοπέλου έχει την έδρα του στο χωριό Σκόπελος Λέσβου στην περιοχή της Γέρας, περιοχή που παράγει το 48% του λεσβιακού λαδιού, σχεδόν τη μισή παραγωγή της Λέσβου.

Ιδρύθηκε το 1920 και έχει σήμερα 253 μέλη-αγρότες. Σκοπός του συνεταιρισμού είναι η καλύτερη δυνατή διαχείριση των προϊόντων που παράγονται από τα μέλη του. Διαθέτει ένα ελαιοτριβείο 250τμ και γραφεία 60τμ. Μέσω αυτών των εγκαταστάσεων καλύπτονται οι ανάγκες των αγροτών-μελών του και εξυπηρετούνται και παραγωγοί της γύρω περιοχής που δεν είναι μέλη του συνεταιρισμού.
Από τα παραπάνω μέλη του συνεταιρισμού 55 παραγωγοί μέλη συμμετείχαν στη σύσταση Οργάνωσης Παραγωγών και Επιτραπέζιας Ελιάς διαθέτοντας 2308,7 στρέμματα.

Πιο συγκεκριμένα το φάσμα δραστηριοτήτων της Οργάνωσης αφορά στα ακόλουθα:

  • Συγκέντρωση ελαιόκαρπου
  • Έκθλιψη-άλεσμα ελαιόκαρπου
  • Αποθήκευση – εμπορία ελαιόλαδου

Το σύνολο των προαναφερόμενων δραστηριοτήτων της Οργάνωσης εξυπηρετούνται στις υφιστάμενες υλικοτεχνικές υποδομές:

  • στα κεντρικά γραφεία του συνεταιρισμού 60 m2 το οποίο διαθέτει έναν ηλεκτρονικό υπολογιστή και τρεις εκτυπωτές/σκάνερ/φαξ και δίκτυο.
  • στο ελαιουργείο 250τμ
  • στις αποθήκες 250τμ